«Керівник – як головний вихователь повинен 

турбуватись про те, щоб в духовному  житті педагогічного колективу ніколи

не згасла думка про дитину»   

В.О. Сухомлинський

 Третяк    Надія     Петрівна,  

завідуюча   ДНЗ


Освіта: неповна вища. 

Стаж педагогічної роботи – 33 роки.

На посаді керівника ДНЗ – з 2001 року

Графік роботи:  8.00 – 17.00

Прийом громадян:

         Понеділок  - 14.00 – 16.00

         Середа        - 10.00 – 12.00


       Завдання, що виконує:

-         Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

-          Здійснює загальне керівництво всіма напрямками діяльностиі ДНЗ згідно його Статуту і Зконодавства України;

-          Визначає структуруту управління ДНЗ і штатний розклад в межах своєї компетенції;

-         Розв’язує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарчі та інші питання, що виникають у процесі  діяльності ДНЗ;

-         Планує, координує і контролює роботу педагогів та інших працівників  ДНЗ;

-         Стимулює і заохочує творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально – психологічний клімат в колективі;

-         Вживає заходи, спільно з медичним працівником, щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в ДНЗ;

-         Організовує роботу щодо створення та організації сприятливих умов проведення виховного процесу згідно з чинним законодавством;

-         Керує діяльністю педагогічної ради.


                                   Завдання дошкільної освіти

    Основними засадами  "Базового компонента дошкільної освіти в Україні" є забезпечення  гармонійного та всебйчного розвитку особистості. А формування всебічно розвиненої особистості неможливе без використання культурної спадщини рідного нороду. Національна спрямованість  сучасної дошкільної освіти є одгим  із важливих принципів Державної  національної програми "Освіта", що полягає в її органічному поєднанні з національною історією і традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу.     Сучасна педагогіка базується на відродженні духовності українського народу, його менталітету. Тому навчально-вихоаний процес в нашому ДНЗ  грунтується на засадах родинного виховання, надбаннях народної педагогіки, національної культури

Download
методичні рекомендації щодо державної ат
Microsoft Word Document 79.5 KB
Download
Порядок прийому в ДНЗ.doc
Microsoft Word Document 40.0 KB
Download
Орієнтовна програма здійснення внутрішн
Microsoft Word Document 95.5 KB
Download
Інформаційно-методичний лист щодо фізкул
Microsoft Word Document 56.0 KB
Download
положення про батьківський комітет.doc
Microsoft Word Document 56.5 KB
Download
фізкультурно - оздоровча робота влітку.d
Microsoft Word Document 103.0 KB