Музичний   керівник 

Трубкіна Вероніка Володимирівна                        

Основні види діяльності музичного керівника 

у дошкільному закладі 

Відповідно до посадових обов’язків, вимог методики музичного виховання муз керівникові необхідно здійснювати таку діяльність:

1.Проводити заняття у кожній віковій групі двічі на тиждень відповідно до графіка роботи. Це вимагає значної попередньої підготовки: добір й розучування музичного репертуару, необхідного для роботи, розробка й планування засвоєння програмових навичок, підготовка наочного матеріалу, приладдя, прослуховування музичних записів. 

2. Планувати й проводити індивідуальні заняття. 

3. Діагностувати рівень музичного розвитку дітей. 

4. Складати та відповідати за складання сценаріїв свят, програм розваг, підготовку та їх проведення. 

5. Керувати роботою вихователя у сфері музичного розвитку дітей шляхом індивідуальних консультацій та групових занять. 

Під час консультацій музкерівник ознайомлює вихователів із планом роботи, розучує з ними дитячі музичні твори, звертаючі увагу на ті вміння і навички, якими має оволодіти кожна дитина, обговорює проведені заняття (відзначає успіх та труднощі дітей, пояснює, як можна їм допомогти), добирає репертуар для програвання на ранковій гімнастиці, інших заняттях, прогулянках тощо. На групових заняттях для вихователів муз керівник систематично вдосконалює навички дітей у галузі пісні й руху. Розучує з ними твори для індивідуального і колективного виконання на святах і під час розваг. При цьому бере до уваги здібності кожного педагога. Кількість консультацій та занять залежить від музичної підготовленості вихователів. 

6. Вести роботу з батьками, залучаючи їх до загального процесу музичного виховання. 

План роботи з батьками є складовою річного плану, у ньому необхідно передбачити лекції, відкриті заняття, батьківські збори, виставки, під час яких муз керівник дає поради батькам з питань музичного виховання дітей. У кожному дошкільному закладі є «Куточок для батьків», де поруч з іншими вміщені матеріали з музичного виховання, які заздалегідь готує музичний керівник. Зміст матеріалу стенда замінюється через 1,5 місяця.


ДОКУМЕНТАЦІЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА 


             Відповідно до "Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах” для музичних керівників є обов’язкова така документація:

1. Календарний та перспективний  плани роботи. 

2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу. 

3. Сценарій свят, розваг, театральних вистав. 

4. Щоденник обліку індивідуальної (гурткової) роботи. 

             Робота музкерівника регламентується календарним планом,який є основним, затверджується педагогічною радою, враховуючи досвід роботи, обізнаність з вимогами програми тощо. 

             Календарний план – це ділове керівництво у повсякденній роботі, який складається для кожної вікової групи окремо з урахуванням психофізичного розвитку дітей та відповідно до програми, за якою працює дошкільний заклад. Він може охоплювати від 1-2 днів до 1-2 тижні, місяць або й рік. Форма планування встановлюється рішенням педагогічної ради дошкільного закладу. Надається право при плануванні проявляти творчість, ініціативу, враховуючи сучасні вимоги до розвитку дітей дошкільного віку. Схема плану може бути різна. 

            Принципами календарного планування є:

 - послідовність та поетапність у викладенні матеріалу;

- чіткість поставлених завдань;

- відповідність форм роботи віковим та індивідуальним особливостям дітей. 

           При плануванні роботи варто передбачати всі види музичної діяльності, структуру заняття, добір музичного репертуару в залежності з віковими особливостями, забезпечувати змістову цілісність, системність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Перед тим, як приступити до складання плану роботи, музкерівник повинен проаналізувати текст музичних творів, їх гармонійну та мелодійну побудову, визначити важкі для вимови дітей та незрозумілі слова, визначити виховні та освітні завдання кожного музичного твору. Також, важливо з'ясувати послідовність кожного музичного твору. 

              Здавна музику визнавали важливим засобом формування особистісних якостей людини та її духовного світу. Ще у давні часи музика вважалася найшляхетнішим засобом дозвілля та "найбільш творчим" з будь-яких умінь. Сучасні дослідження переконують у тому, що музичне виховання має непересічне значення у загальному розвитку дошкільника і творчому зокрема. Проблема творчості в дошкільній педагогіці була завжди актуальною. Творчі особистості потрібні завжди, так як вони визначають прогрес людства. Саме від творчих людей, які можуть досягти успіхів у діяльності завдяки певним рисам, залежить розвиток суспільства. Оскільки саме творчі люди створюють нове в усіх видах людської діяльності, тому і стає проблема розвитку творчих здібностей особистості.